गुरुवार, 30 जनवरी 2014

हिन्दू शक्ति संगम कि खबरे समाचार पत्रो से

साभार: भास्कर, सिरोही
साभार: भास्कर सिरोही
साभार: राजस्थान पत्रिका , सिरोही

साभार: राजस्थान पत्रिका , सिरोही

विश्व संवाद केन्द्र जोधपुर द्वारा प्रकाशित